Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  Programy Unijne  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Nabór wniosków na szkolenie grupowe "szkolenie Spawacz MAG - 135" ulotki informacyjne [ulotka] karta zgłoszenia kandydata na szkolenie grupowe [więcej]
Liczba miejsc : 10, termin składania dokumentów: 10.06.2016


Uwaga Osoby Bezrobotne do 29 roku życia!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II) [więcej]


Szanowani Pracodawcy!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty: organizacji staży, organizacji prac interwencyjnych w ramach realizowanego  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II)  [więcej]


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno - promocyjnym w zakresie szkolnictwa wojskowego oraz służby przygotowawczej, które odbędzie się 17.05.2016 o godzinie 10.00, s. 32 w siedzibie tutejszego Urzędu. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele WKU w Żaganiu.

Szanowani Pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób po 50 - tym roku życia finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy pn. „ Postaw na doświadczenie - rynek pracy 2016” [więcej]


Nabór wniosków na szkolenie grupowe "kierowca wózka widłowego"  ulotka informacyjna [ulotka] karta zgłoszenia kandydata na szkolenie grupowe [pdf]

Liczba miejsc : 10, termin składania dokumentów: 22.04.2016


Nabór wniosków na szkolenie grupowe "szkolenie okresowe kierowców" ulotki informacyjne [ulotka] karta zgłoszenia kandydata na szkolenie grupowe [pdf]

Liczba miejsc : 10, termin składania dokumentów: 22.04.2016


Nabór wniosków na szkolenie grupowe "Elektryk do 1 KV" ulotka informacyjna [ulotka] karta zgłoszenia kandydata na szkolenie grupowe [pdf] 

Liczba miejsc : 5, termin składania dokumentów: 22.04.2016


Szanowny Pracodawco
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu  ogłasza nabór wniosków dla Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców o których mowa w art.  69 a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z póź. zm.)
(więcej)

Szanowni Państwo
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek przekazywać powiatowym urzędom pracy raporty z informacjami  o zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Z raportów wynika, że osoby bezrobotne nie informują urzędu  o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Takimi okolicznościami są między innymi:

-  umowa o pracę,
-  umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
-  prowadzenie działalności gospodarczej,
-  zasiłek stały z opieki społecznej,  zasiłek dla opiekuna,
-  renta,
-  emerytura,
-  pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

Spowodowało to, że wiele osób nienależnie pobrało świadczenia w postaci zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów z tytułu odbytego szkolenia i  stażu lub urząd niesłusznie odprowadził za te osoby składkę zdrowotną. We wszystkich przypadkach urząd pracy zobowiązany jest do podjęcia w stosunku do tych klientów postępowania administracyjnego często kończącego się zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo u osób tych powstają niezgodności na koncie ubezpieczonego w ZUS co zostaje odzwierciedlone w systemie eWUŚ podczas wizyty u lekarza.
 

Przypominamy wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku zgłoszenia w terminie do 7 dni wszystkich zmian mających wpływ na status bezrobotnego.

Dodatkowo informujemy, że  zgodnie z zapisem art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda osoba bezrobotna, która podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Gwarancja dla młodzieży

 Uprzejmie informuję, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancja dla młodzieży”.


Szanowni Państwo,

 Kontaktuję się w związku z badaniem, które firma Agrotec Polska realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Jednym z elementów badania jest badanie CAWI – wywiady wspomagane komputerowo w formie ankiety skierowane do osób bezrobotnych planujących założenie działalności gospodarczej.

Badanie to ma na celu zbadanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa bazy mailowej zarejestrowanych osób bezrobotnych (wyłącznie adres mailowy, bez żadnych dodatkowych danych), abyśmy mogli przesłać im ankietę do wypełnienia. Prosimy ponadto o zamieszczenie linka do ankiety i poniższej informacji na stronie internetowej PUP-u.

(Informacja)


 • Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


 
Pośrednictwo pracy
Informator usług PUP
Zgłoś ofertę pracy
Lokalne oferty pracy
Cudzoziemcy
Oferty krajowe
Giełdy pracy
Usługi EURES - pracodawca
Pośrednictwo EURES
Usługi EURES - dla PP
Aktualności EURES
Oferty pracy EURES
Targi pracy
Wyjazdy za granicę
Współpraca - Niemcy
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Umowy z pracodawcami
Umowy zawarte
Projekty
Projekty i programy
Archiwum
Statystyka
Statystyka lokalna
Statystyka krajowa
Analizy i badania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia
Archiwum
Serwis intranetowy
Intranet
Statystyka strony
Odwiedza nas 3 gości
Odwiedziło nas łącznie:631986
Advertisement
Advertisement
© 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.