Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  Programy Unijne  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku  zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.  [więcej]


SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY !!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 23.09.2016r. wznawia nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu posiadanych środków, a o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data ich wpływu do Urzędu.


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu będzie prowadzić w dniach 20 i 27.09.2016 w godzinach 08.15 – 12.00 (czas stawiennictwa na g. 08.00 przy biurze przepustek 34 BKPanc. ul. Żarska, brama środkowa) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej w szczególności posiadających wykształcenie o kierunku teleinformatycznym oraz wykształcenie w zawodzie: elektromechanik lub mechanik samochodowy a także żołnierzy posiadających prawo jazdy  kat. C lub C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
- książeczka wojskowa,
- dowód osobisty,
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna,
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej


es.lubuskie.pl


 Rozstrzygnięcie zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego programu Aktywizacja i Integracja [więcej]

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z FIRMĄ MANPOWER- DLA FABRYKI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SKODA AUTO W MLADA BOLESLAV ORAZ
W KVASINACH POSZUKUJE:
-pracowników linii montażowej/operator produkcji
-pracowników spawalni (uprawnienia spawalnicze nie są wymagane)
-operatorów wózków widłowych (mile widziana podstawowa znajomość języka czeskiego)
-operatorów produkcji na lakierni

OD KANDYADTÓW WYMAGAMY:

-dyspozycyjność
-sprawność fizyczna oraz manualna
-dokładność w wykonywaniu powierzonej pracy
-znajomość języka czeskiego dodatkowym atutem
-doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym dodatkowym atutem 

PRACODAWCA PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM OFERUJE:

-legalną pracę (umowa sporządzona na podstawie czeskiego kodeksu pracy, również w języku polskim)
-stała miesięczna stawka brutto od 18.474 do 21 824kc (od 2900 PLN do 3500PLN)
-premia osobista od 0 do 20% stawki podstawowej po przepracowaniu 6 miesięcy
-dodatki za pracę w systemie zmianowym: 22kc/h - nocna, 7,5kc/h - popołudniowa
-dodatek za pracę w nadgodzinach - 25%,
-dodatek za pracę w soboty i niedziele - 50%
-bony żywnościowe za każdą odpracowaną zmianę 45kc (45% pokrywa pracodawca)
-premia za pierwszy miesiąc pracy – 1000kc, za drugi – 2000kc
-zapewniamy zakwaterowanie z dodatkiem w wysokości ok. 1500kc miesięcznie
-kontakt z polskim koordynatorem
-25 dni urlopu /rok

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, referencji oraz wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie na adres:
Agata Bajon- doradca EURES- adres e-mail  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.+48 68 456 77 07
oraz
Damian Kozioryński- przedstawiciela pracodawcy- adres e-mail  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   tel. - +48 669 347 602, +420 725 597 102 [więcej]

Prosimy o zamieszczenie i podpisanie w CV następującej klauzuli:

W  związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 65-036, ul. Wyspiańskiego 15  dla celów pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz na udostępnianie danych osobowych innym podmiotom tj. pracodawcy, osobie reprezentującej pracodawcę lub doradcy EURES zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).


Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno - Edukacyjno - Gospodarczego z siedzibą w Żarach serdecznie zaprasza osoby pełnoletnie pozostające bez pracy, w szczególności:
rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, osoby, które sprawowały opiekę nad osobą zależną do wzięcia udziału w Projekcie "OPIEKA TO TEŻ PRACA".
Projekt przewiduje następujące wsparcie: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia teoretyczno - praktyczne, zajęcia warsztatowe, grupowy coaching kariery, coaching indywidualny.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. [więcej]
Liczba miejsc ograniczona.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Justyną Lejnsztern, tel. 726 442 287, Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz odbycia służby przygotowawczej.
Spotkanie odbędzie się 06.09.2016 o godz. 10.00. w sali 32 w siedzibie Urzędu.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień.


 Szanowni Państwo !

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 14.07.2016r. zawiesza przyjmowanie wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażania stanowiska pracy.

 

Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu dysponuje środkami o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że

 

w dniach:  02.08.2016, 04.10.2016 oraz 06.12.2016

Zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

Spotkania odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 16, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane zatrudnieniem na terenie Niemiec. Wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest posiadanie przez kandydatów minimum komunikatywnej znajomości języka niemieckiego.

W celu umożliwienia przedstawienia swoich kwalifikacji, uczestnicy spotkania powinni posiadać przy sobie życiorys w języku niemieckim.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu odbywają się telefonicznie pod numerem 68/ 456 77 07

 


 

Uwaga Osoby Bezrobotne do 29 roku życia!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II)
[więcej]


Szanowani Pracodawcy!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty: organizacji staży, organizacji prac interwencyjnych w ramach realizowanego  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II)  
[więcej]


Szanowani Pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób po 50 - tym roku życia finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy pn. „ Postaw na doświadczenie - rynek pracy 2016” [więcej]


Szanowny Pracodawco
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu  ogłasza nabór wniosków dla Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców o których mowa w art.  69 a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z póź. zm.)
(więcej)

Szanowni Państwo
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek przekazywać powiatowym urzędom pracy raporty z informacjami  o zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Z raportów wynika, że osoby bezrobotne nie informują urzędu  o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Takimi okolicznościami są między innymi:

-  umowa o pracę,
-  umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
-  prowadzenie działalności gospodarczej,
-  zasiłek stały z opieki społecznej,  zasiłek dla opiekuna,
-  renta,
-  emerytura,
-  pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

Spowodowało to, że wiele osób nienależnie pobrało świadczenia w postaci zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów z tytułu odbytego szkolenia i  stażu lub urząd niesłusznie odprowadził za te osoby składkę zdrowotną. We wszystkich przypadkach urząd pracy zobowiązany jest do podjęcia w stosunku do tych klientów postępowania administracyjnego często kończącego się zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo u osób tych powstają niezgodności na koncie ubezpieczonego w ZUS co zostaje odzwierciedlone w systemie eWUŚ podczas wizyty u lekarza.
 

Przypominamy wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku zgłoszenia w terminie do 7 dni wszystkich zmian mających wpływ na status bezrobotnego.

Dodatkowo informujemy, że  zgodnie z zapisem art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda osoba bezrobotna, która podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Gwarancja dla młodzieży

 Uprzejmie informuję, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancja dla młodzieży”.


Szanowni Państwo,

 Kontaktuję się w związku z badaniem, które firma Agrotec Polska realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Jednym z elementów badania jest badanie CAWI – wywiady wspomagane komputerowo w formie ankiety skierowane do osób bezrobotnych planujących założenie działalności gospodarczej.

Badanie to ma na celu zbadanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa bazy mailowej zarejestrowanych osób bezrobotnych (wyłącznie adres mailowy, bez żadnych dodatkowych danych), abyśmy mogli przesłać im ankietę do wypełnienia. Prosimy ponadto o zamieszczenie linka do ankiety i poniższej informacji na stronie internetowej PUP-u.

(Informacja)


 • Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


 
Pośrednictwo pracy
Informator usług PUP
Zgłoś ofertę pracy
Lokalne oferty pracy
Cudzoziemcy
Oferty krajowe
Giełdy pracy
Usługi EURES - pracodawca
Pośrednictwo EURES
Usługi EURES - dla PP
Aktualności EURES
Oferty pracy EURES
Targi pracy
Wyjazdy za granicę
Współpraca - Niemcy
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Umowy z pracodawcami
Umowy zawarte
Projekty
Projekty i programy
Archiwum
Statystyka
Statystyka lokalna
Statystyka krajowa
Analizy i badania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia
Archiwum
Serwis intranetowy
Intranet
Statystyka strony
Odwiedza nas 4 gości
Odwiedziło nas łącznie:656965
Advertisement
Advertisement
© 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.